رازهاي نهفته گفتار و رفتار پيامبر(ص) درباره فاطمه(س) 1

رازهاي نهفته گفتار و رفتار پيامبر(ص) درباره فاطمه(س) 1

دكتر محمدجواد سلمان پور

 


بعد از خداوند متعال، پيامبر اكرم(ص)، فاطمه زهرا(ع) را به كمال و تمام مي شناخت و براساس آن آگاهي، با زهرا(ع) رفتار مي نمود و درباره او سخن مي گفت، آنچنان رفتار و گفتاري رمزآلود كه حامل پيام مهمي براي صحابه و مسلمين بود. پيامبر گرامي اسلام(ص) داراي چهار دختر به نام زينب، رقيه، ام كلثوم و فاطمه زهرا(ع) بود.(1)
رفتار و گفتار پيامبر(ص) نسبت به فاطمه(ع) با آنكه كوچكترين آنها بود، كاملا متفاوت بود(2) تفاوت به حدي ظاهر و آشكار بود كه تعجب اصحاب را برمي انگيخت و براي آنان جاي سؤال بود. جابربن عبدالله مي گويد: از پيامبر(ص) سؤال كردم كه: اي رسول خدا شما صورت و دهان فاطمه را مي بوسيد و بيشتر ملازم او هستيد و او را به خود نزديكتر كرده ايد، با او رفتاري غير از آنچه با ديگر دخترانتان مي كنيد، داريد؟! حضرت پاسخ دادند: جبرائيل سيبي از بهشت براي من آورد، چون آن را خورردم تبديل به نطفه فاطمه گرديد و لذا من از فاطمه بوي بهشت را استشمام مي كنم.(3)
بدون ترديد در باطن و وراي كلمات و رفتار پيامبر(ص) درباره فاطمه(ع) سر و رازي نهفته است كه در راستاي رسالت الهي پيامبر(ص) و ابلاغ رسالات الله مي باشد. كشف اين پيام و راز، بسياري از حقايق را آشكار مي كند و راه نجات را مي نماياند و مي تواند بسياري از اختلافات شيعه و سني را پايان بخشد. قبل از پرداختن به تحليل پيام رفتار و گفتار پيامبر(ص) به نمونه هايي از آنها اشاره مي شود.


پيامبر اسلام(ص) از قبل ازولادت زهراي مرضيه(ع) و تا آخرين لحظات حيات خودشان، كلمات شگفتي در موقعيتهاي مختلف و در هر فرصت كه به دست مي آمد، در شأن و شخصيت فاطمه(ع) ابراز مي كردند. گويا آن حضرت(ص) بالاتر از عشق به زهرا(ع) و تكليف الهي در معرفي او، از آينده نگران بودند و تلاش مي كردند با اين كلمات جلوي وقايعي كه خود و خدا خبر داشتند بگيرند.

 

 


الف) صد نمونه از كلمات پيامبر(ص) درباره فاطمه(ع)


1-فاطمه از نور وجود خدا خلق شد(4)
2-نطفه فاطمه از بهشت است(5)
3-فاطمه بوي بهشت مي دهد(6)
4-فاطمه گل است (7)
5-نور فاطمه، آسمانها و زمين هاي هفتگانه را روشن مي سازد(8)
6-اسم فاطمه از يكي از اسماي خدا مشتق شده است(9)
7-اسم او در زمين فاطمه و در آسمان منصوره است.(10)
8-خداوند پيامبران را از درختان مختلفي آفريد اما مرا از درخت واحدي آفريد كه ريشه آن من و علي شاخه هاي آن و فاطمه لقاح و پيوند آن و حسن و حسين ثمره و ميوه آن هستند(11)
9-وقتي فاطمه در محرابش به نماز مي ايستاد، نور او براي فرشتگان آسمان مي درخشيد همانگونه كه نور ستارگان براي اهل زمين مي درخشد(12)
10-فاطمه پاكدامن است و خداوند آتش جهنم را بر او و اولادش حرام كرده است(13)
11-فاطمه بتول است و هرگز خون زنانه نمي بيند.(14)
12-شيعيان و دوستداران فاطمه وارد جهنم نمي شوند(15)
13-فاطمه از اهل بيت است و مصادق آيه تطهير.(16)
14-فاطمه برترين زن زمين است.(17)
15-او برترين دختر آدم است.(18)
16-فاطمه برترين زنان بهشت است.(19)
17-فاطمه برترين زنان امت است.(20)
18-فاطمه برتر از تمام زنان جهان از اولين تا آخرين است.(21)
19-فاطمه اولين شخص از زنان است كه وارد بهشت مي شود.(22)
20-بهشت مشتاق فاطمه است.(23)
21-هرگاه من مشتاق بهشت مي شوم، فاطمه را مي بويم (24)
22-خداوند قلب فاطمه را پر از يقين و اعضايش را پر از ايمان نمود (25)
23-خداوند امر نمود تا فاطمه را به عقد علي درآورم (26)
24-خداوند در شب ازدواج فاطمه با علي براي فاطمه در بهشت قصري از جواهر و عطريات ساخت.(27)
25-در قيامت فرشته اي ندا مي دهد تا مردم چشمان خود را به زمين بدوزند تا فاطمه از پل صراط عبور كند (28)
26-او اولين اهل بيت من است كه به من ملحق مي شود.(29)
27-فرشتگان مأمور خدمت و كمك به فاطمه اند.(30)
28-من پدر فاطمه ام و احدي در جهان مانند من نيست.(31)
29-علي شوهر فاطمه است و اگر علي نبود كفو (هم شأن)، براي فاطمه نبود (32)
30-خداوند حسن و حسين را به فاطمه عطا كرد كه در جهان مثل آن دو جوان بهشتي و سبط انبياء وجود ندارد.(33)
31-فاطمه پاره تن من است.(34)
32-فاطمه قلب و روح من است.(35)
33-فاطمه سرور و بهجت قلب من است. (36)
34-فاطمه حوريه اي به صورت انسان است (37)
35-فاطمه شعبه و سنبل من است. (38)
36-او ميوه و حاصل قلب من است. (39)
37-او نور چشم من است.(40)
38-فاطمه عزيزترين مردم نزد من است.(41)
39- او محبوبترين زن نزد من است. (42)
40- فاطمه عزيزترين مخلوقات نزد من است.(43)
41- فاطمه نمود (شعره) من است. (44)
42- او مادر پدرش هست. (45)
43- هركس او را خشنود سازد، مرا خشنود نموده است. (46)
44- هركس او را خشمگين سازد مرا خشمگين ساخته است. (47)
45- هركس به او بدي برساند در حقيقت به من بدي رسانده است. (48)
46- هركس او را اذيت كند، گويا مرا اذيت كرده است.(49)
47- آنچه فاطمه را راضي نمايد، مرا راضي مي كند.(50)
48- آنچه فاطمه را غضبناك سازد، مرا غضبناك مي كند. (51)
49- هرچه فاطمه را ناراحت كند، مرا ناراحت مي كند. (52)
50- هرچيز فاطمه را مسرور سازد، مرا مسرور مي كند. (53)
51- هركس در او ترديد كند، نسبت به من ترديد كرده است.(54)
52- هركس فاطمه را زيارت كند، مرا زيارت كرده است. (55)
53- هركس علي را زيارت كند، فاطمه را زيارت كرده است. (56)
54- هركس دو فرزند فاطمه، حسن و حسين را زيارت كند، علي را زيارت كرده است. (57)
55- هركس ذريه فاطمه را زيارت كند، حسن و حسين را زيارت كرده است. (58)
56-فاطمه برگزيده خدا است. (59)
57- خداوند خشنود مي شود به خشنودي فاطمه.(60)
58- خداوند خشمگين مي شود به خشم فاطمه (61)
59- فرشتگان از غضب فاطمه غضبناك مي شوند. (62)
60-فرشتگان از رضايت فاطمه خشنود مي شوند.(63)
61- هركس بر فاطمه درود و صلوات فرستد خداوند او را بخشيده و او را در بهشت به من ملحق مي نمايد.(64)
62- هركس نور فاطمه را دريافت كند، به ولايت آل محمد هدايت مي شود. (65)
63- هركس نور فاطمه را درك نكند، از ولايت آل محمد گمراه مي شود. (66)
64- هر زني نماز يوميه را بخواند، روزه ماه رمضان را بگيرد ، حج واجب را بجاي آورد، زكات مالش را بدهد، شوهرش را اطاعت كند و ولايت علي را بپذيرد، به وسيله شفاعت دخترم فاطمه وارد بهشت مي شود. (67)
65- قبر فاطمه باغي از باغهاي بهشت و گلزاري از گلزار بهشت است. (68)
66- فاطمه انساني كامل است. (69)
67- گوئي دخترم را مي بينم كه بعد از من به وي ظلم مي شود و هرچه فرياد برمي آورد، كسي به فرياد او نمي رسد. (70)
68- گوئي فاطمه را مي بينم كه بعداز عزت يافتن در زمان پدر، به ذلت و خواري پس از من دچار مي شود. (71)
69- فاطمه دخترم در قيامت محشور مي شود در حاليكه لباسي آغشته به خون با اوست، آن را بر يكي از پايه هاي عرش آويزان مي كند و خطاب به خداوند مي گويد: اي عدل؛ اينك بين من و قاتلين فرزندم (حسين) حكم نما. (73)
70- اي فاطمه ترا به ازدواج بهترين امتم، عالمترين امتم، صالحترين امتم و پيش قدم ترين امتم در پذيرفتن اسلام درآوردم. (72)
71- اي فاطمه ترا به ازدواج با اخلاق ترين مسلمين، صبورترين و پرحوصله ترين مردم درآوردم. (74)
72- اي فاطمه پدرت فداي تو باد. (75)
73- اي فاطمه هر كه به تو بپيوندد، به من پيوسته و هر كه از تو ببرد، از من بريده است. (76)
74- اي فاطمه بشارت باد بر تو اي دختر محمد زيرا كه تو به سرعت به من مي پيوندي. (77)
75- اي فاطمه به تو پنج كلمه ياد مي دهم كه جبرئيل آنرا به من ياد داد و آن عبارت است از يا رب العالمين و الاخرين يا ذوالقوه المتين يا راحم المساكين و يا ارحم الرحمين. (78)
76- اي فاطمه، دختر جانم! تلخي و سختي دنيا را پيشاپيش بچش تا شيريني آخرت را پس از آن دريابي. (79)
77- اي فاطمه هر كس سه روز بر من يا تو سلام فرستد، خدا بهشت را بر او واجب مي كند. (80)
78- اي فاطمه خدا به غضب تو غضبناك و به رضايت تو راضي مي شود و هر كه اين نكته را دانست تو را شناخته است. (81)
79- اي فاطمه آيا راضي هستي كه سيد زنان مؤمنه باشي. (82)
80- اي فاطمه تو از مني و من از تو هستم. (83)
81- فاطمه جان! به من بگو: «پدر»، زيرا كه اين كلمه تو قلبم را احيا كرده و خدا را راضي مي گرداند. (84)
82- شبي كه به معراج رفتم ديدم بر در بهشت نوشته شده لااله الا الله، علي حبيب الله و الحسن و الحسين صفوه الله (برگزيده خدا) و فاطمه خيره الله (بهترين بانو در پيشگاه خدا)، لعنت خدا بر كسانيكه مورد غضب آنان واقع شوند. (85)
83- فاطمه همواره رضاي خدا را بر رضاي خود مقدم مي شمارد. (86)
84- واي بر كسي كه دخترم فاطمه را مورد ستم قرار دهد. (87)
85- واي بر كسي كه حرمت دخترم را بشكند. (88)
86- فاطمه، علي و دو پسران آنان قربي در آيه لا اسئلكم عليه اجرا الا الموده في القربي هستند. (89)
87- خداوند پاداش و اجر مرا بر شما مسلمين، مهرورزي، رحمت و محبت به اهل بيتم فاطمه، علي، حسن و حسين(ع) قرارداد و من در فرداي قيامت نسبت به محبت و مودت شما با آنان مورد سؤالتان قرار خواهم داد. (90)
88- اي علي، خداوند فاطمه را به عقد تو درآورد در حاليكه مهريه اش را زمين قرارداد، پس هر كسي كه بر روي زمين راه برود در حاليكه به تو بغض مي ورزد، به حرام راه رفته است. (91)
89- يا علي فاطمه وديعه خدا در نزد توست.
90- يا علي فاطمه وديعه رسول خدا، محمد، در نزد توست.
91- يا علي حفظ خدا و رسول او به حفظ فاطمه است.
92-يا علي سوگند به خدا دخترم فاطمه سرور زنان بهشت است.
93-يا علي اگر فاطمه را شبيه و مانندي باشد، مريم دختر عمران است.
94-يا علي او مريم كبري است.
95-يا علي من به اين مقام نرسيدم مگر آنچه از خدا براي فاطمه و تو خواستم، به من عطا نمود.
96-يا علي هرچه فاطمه مي گويد انجام بده چون آنچه او مي گويد جبرئيل امر كرده است.
97- يا علي واي بر كسي كه حق فاطمه را به ناحق بگيرد.
98-يا علي واي بر كسي كه حرمت او را هتك كند.
99-يا علي واي بر كسي كه دخترم را مورد ظلم و ستم قرار دهد.
100-يا علي من از آن كس راضيم كه فاطمه از او راضي باشد زيرا رضايت او رضايت خدا و ملائكه است.(92)

 

 

ادامه دارد...

 

/ 0 نظر / 17 بازدید