استجابت دعا به كمك صلوات

استجابت دعا به كمك صلوات

امام صادق (ع) فرمود: هر گاه اراده كرديد چيزي از حوائج دنيا را از خداي سبحان مسألت نماييد، ابتدا بايد خداي عزوجل را ستايش كنيد. و سپس صلوات بر محمد و آل محمد بفرستيد، پس آنگاه حاجت خود را از خداوند كريم بخواهيد. آن حضرت فرمودند: مردي وارد مسجد شد و پس از بجاي آوردن نماز، دست به سوي درگاه خداوند دراز نمود و حاجات خود را طلب كرد. پيامبر اكرم(ص) كه در آن مسجد حضور داشتند با مشاهده اين وضع فرمودند: اين بنده، درخواسته خود از خداوند تعجيل كرد. پس شخص ديگري آمد و دو ركعت نماز گزارده وثناي خدا را بجا آورد و سپس بر محمد و آل محمد صلوات فرستاد. آنگاه رسول خدا فرمودند: كه دعايت در آستانه اجابت است. 

منبع: 

عدة الداعي، ص 120
/ 0 نظر / 10 بازدید