ظاهر زیبا و باطن عمیق

در قرآن مجید (سوره ی رعد آیه ی 17) برای مسم ساختن منظره مبارزه  حق و باطل ، و سرانجام این مبارزه دامنه دار و دائمی ، مثال جالبی زده است :

" خداوند آبی از آسمان نازل نمود ، و از هر سرزمینی رودهایی به اندازه ی گنجایش آن به را افتاد ، سیلاب هکفهائی بر روی خود حمل کرد (نه تنها بر روی سیلاب کف ظاهر می گردد بلکه) در روی فلزاتی که برای زینت ، یا وسایل زندگی زیر فشار آتش ذوب می شوند ، اینگونه کف ها آشکار می شود ، این چنین خداوند حق و باطل را مجسم می سازد ، اما کف بزودی از بین می رود ولی آنچه به مردم سود می رساند در زمین باقی می ماند."

در همین یک مثال کوتاه که با الفاظ و عبارات موزونی ادا شده نکات جالبی نهفته است که ذیلا به قسمتی ازآنها اشاره می گردد :

1-     طرفداران باطل همیشه مانند کف های روی آب پر هیاهو هستند ، ظاهری فریبنده ، و درونی تهی و خالی دارند و ضمنا همیشه متکبرو خود پسند و بلندی طلبند ، در حالی که طرفداران حق ، بعکس آنها ، متواضع و بردبار و مرد عمل هستند .

2-     باطل بی دوام و بی فایده و بی خاصیت است ، ولی حق منبع انواع برکات است ، همانطور که کفهای روی آب نه رفع تشنگی میکنند و نه گل و گیاهی می رویانند ، ولی آب همه جا رمز حیات است .

3-     باطل ممکن است به شکل های گوناگون در هر لباس و هر صحنه ای خود نمایی کند . همانطور که کفها بر روی آب و فلزات ذوب شده ، هر دو آشکار می گردند.

4-     هر کسی به اندازه ی استعداد و وسعت روح خود می تواند از مواهب این جهان استفاده کند ، همانطور که هر زمینی به اندازه ی وسعت خود قطرات بتران را به خود می پذیرد ، همچنین آثار وجود هر کس به مقدار ظرفیت وجود اوست ، چنانکه رودهایی که از هر زمینی جریان می یابد چنین است .

 

 

این بود قسمتی از اعجاز لغوی قرآن که با معانی عمیقش و با عبارات دلنشینش در دلها جای میگیرد ، به همین دلیل است که پیامبر گرامی اسلام (ص) درباره این کتاب بزرگ آسمانی فرمود:( ظاهره انیق و باطنه عمیق )ظاهرش زیبا و باطنش عمیق است .

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید