عشق پيامبر به دختر گراميشان حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها

عشق پيامبر به دختر گراميشان حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليهادر علاقه خاص پيامبر نسبت به فاطمه بسياري از مورخان احاديث و روايات متعددي را ذکر کرده اند از جمله به نقل از عايشه همسر رسول گرامي اسلام آمده است که:
" من کسي را نديدم که کلامش چون فاطمه شبيه کلام رسول خدا باشد. فاطمه هر گاه بر رسول خدا وارد مي شد، پيامبر به او خوش آمد مي گفت، از جا بر مي خاست و به طرف فاطمه مي رفت. دستش را مي گرفت و مي بوسيد و او را در جاي خود قرار مي داد."
روايت ديگري را از يکي از منابع اهل سنت يعني " مناقب" ابن شهر آشوب" براي شما دوستان نقل مي کنيم :
هنگاميکه آيه 63 سوره "نور" بر پيامبر نازل شد مبني بر اينکه پيامبر را آنگونه که يکديگر را صدا مي زنيد، صدا نزنيد، مسلمانان از آن تاريخ پيامبر را با عباراتي چون" رسول الله" صدا مي کردند. حضرت فاطمه (س) مي گويد: بعد از نزول اين آيه ديگر پدرم را با عبارت ( ابتاه) يعني پد ر جان صدا نکردم و هنگامي که به خدمتش مي رسيدم ، يا رسول الله مي گفتم. يکي دو بار اين عبارت را تکرار کردم، ديدم پيامبر ناراحت شد و از من رو برگردانيد. دفعه سوم رو به من کرد و گفت:" اي فاطمه اين آيه درباره تو و خاندان و نسل تو نازل نشده . تو از مني و من از توام."
سپس اين جمله را فرمود:" بگو"پدر جان "  که اين سخن قلب مرا زنده مي کند و خدا را خشنود مي سازد."
بدرستي که آهنگ دلنواز پدر جان که بر زبان فاطمه جاري مي شد هنچون امواج نسيم بهاري که شکوفه هاي لطيف  درختان را با طراوت مي کند، روح پيامبر را زنده و شاداب مي کرد.


 
/ 0 نظر / 8 بازدید