پشت پرده اهانت به ساحت پيامبر

عنوان :       پشت پرده اهانت به ساحت پيامبر

صاحب اثر : سيد عبدالمجيد زواري

                

منبع :          خبرگزاري شبستان

 

http://Sacredzigoorat.persianblog.ir

Javad Akbari

 

    نكته جالب در مورد اين كاريكاتورها اين است كه به صورت زيركانه اي تلاش شده تا اسلام را با تروريسم معرفي كند. اين مورد با اينكه موضوع تازه اي نيست و در راستاي سوء استفاده گسترده صهيونيست ها از هنر مي باشد ولي در اين مورد خاص تلاش شده با به تصوير كشيدن پيامبر اكرم اين گونه القاء كنند كه اساس اسلام بر مبناي تروريسم بنا شده است تا از اين طريق ديگر توطئه هاي شوم خود را عملي كنند.
    
    چكيده:
    پنج ماه پس از انتشار كاريكاتورهاي توهين آميز روزنامه دانماركي، در روزهاي اخير برخي از روزنامه هاي دانماركي بي توجه به اعتراض هاي گسترده مسلمانان، با اين توجيه كه آزادي بيان مقدم بر هر چيزي است مجموعه 12 تايي اين كاريكاتورها را مجدداً چاپ كردند. به دنبال اين اقدام، اين كاريكاتورها در مجلات و روزنامه هاي سوئد، نروژ و اخيراً در فرانسه، آلمان و ديگر كشورهاي اروپايي نيز چاپ شد و حتي روزنامه دانماركي با دفاع از اقدام توهين آميز خود، به بهانه آزادي بيان مسابقه اي را با عنوان «از محمد (ص) چه تصوري داريد، آن را بكشيد و جايزه بگيريد» برگزار كرده است...
    چندي پيش روزنامه دانماركي يولندز پستن كاريكاتوري توهين آميز را چاپ كرد كه واكنش شديد كشورهاي اسلامي را به دنبال داشت.
    با انتشار اين كاريكاتور كه بي شرمانه به مقدسات بيش از يك ميليارد مسلمان توهين شده بود، كشورهاي اسلامي واكنش نشان داده و اعتراض هاي گسترده اي به دولت دانمارك و روزنامه مزبور كردند.
    در اين رابطه مي توان به اقدام عربستان در فراخواندن سفير خود از دانمارك اشاره كرد.
    پنج ماه پس از انتشار اين كاريكاتور توهين آميز، در روزهاي اخير برخي از روزنامه هاي دانماركي بي توجه به اعتراض هاي گسترده مسلمانان، با اين توجيه كه آزادي بيان مقدم بر هر چيزي است مجموعه 12 تايي اين كاريكاتورها را مجدداً چاپ كردند. به دنبال اين اقدام، اين كاريكاتورها در مجلات و روزنامه هاي سوئد، نروژ و اخيراً در فرانسه، آلمان و ديگر كشورهاي اروپايي نيز چاپ شد و حتي روزنامه دانماركي با دفاع از اقدام توهين آميز خود، به بهانه آزادي بيان مسابقه اي را با عنوان «از محمد (ص) چه تصوري داريد، آن را بكشيد و جايزه بگيريد» برگزار كرده است.
    با اينكه در اقدام نخست اين روزنامه دانماركي، به مقدسات مسلمانان توهين كرده بود و خشم آنها را دنبال داشت ولي تكرار اين عمل و به مسابقه گذاشتن آن در سطح وسيع و تسري آن به ديگر كشورهاي اروپايي، مسلمانان را به شدت خشمگين كرده و در روزهاي اخير اعتراض ها و تظاهرات هاي گسترده اي را در بيشتر كشورهاي اسلامي شاهد بوديم.
    بسياري از علما و مقامات برجسته اسلامي نيز با محكوم كردن اين اقدام خواستار جلوگيري از اين گونه اقدامات در آينده شدند و مردم نيز در يك اقدام خودجوش با تحريم كالاهاي دانماركي در كشورهاي اسلامي، باعث شدند تا تنها طي چند روز شركت هاي دانماركي ميليون ها دلار زيان ببينند.
    دولت هاي اروپايي دليل جلوگيري از اين گونه اقدامات را احترام به آزادي انديشه بيان مي كنند ولي وقتي عملكرد آنها را در مورد موضوعاتي از قبيل هولوكاست و يهودي سوزي و حتي تروريسم مرور مي كنيم متوجه مي شويم كه اين توجيهات، مبنا و اساس درستي ندارد. اين كشورها با ممنوع كردن بحث در مورد هولوكاست افرادي كه بزرگنمايي اين واقعه تاريخي را زير سوال برده اند با محدوديت، زنداني و يا با مجازات هاي سنگين مواجه ساخته اند.
    براي نمونه مي توان روژه گارودي انديشمند فرانسوي را مثال زد كه پس از انتشار اسنادي مبني بر انكار بزرگنمايي هولوكاست، به سرعت محدود شد.
    مثال ديگر در اين مورد واكنش هاي تند كشورهاي اروپايي به سخنان احمدي نژاد رييس جمهوري كشورمان مي باشد كه پس از مطرح كردن يك سوال منطقي در مورد ماهيت هولوكاست، اينگونه به او و كشورمان حمله شد.
    به نظر مي رسد مطرح كردن اين گونه توهين ها به اسلام، به بهانه آزادي بيان دلايل ديگري داشته باشد كه در حال قصد داريم به برخي از آنها اشاره كنيم.
    يكي از دلايلي كه منجر به حمايت از اين اقدامات توهين آميز در كشورهاي اروپايي عليه اسلام مي شود، ترس اين دولت ها از گسترش و نفوذ اسلام در اروپا مي باشد.
    بر اساس آمار در سال هاي اخير تعداد زيادي از اروپائي ها به اسلام مشرف شده اند كه اكثر اين افراد را نخبگان و زنان اين كشورها تشكيل مي دهند. بر اساس آمارهاي منتشره موج اسلام گرايي در اروپا به حدي شدت گرفته است كه پيش بيني مي شود تا سال ???? مسلمانان اكثريت جمعيت اروپا را تشكيل خواهند داد.
    ترس از اين موضوع باعث شده كه اخيراً كشورهاي اروپايي با افزايش اقدامات ضد اسلامي خود، فعاليت هاي مسلمانان اروپا را محدود كنند و از اين طريق از گسترش موج اسلام گرايي جلوگيري كنند.
    از جمله اين اقدامات مي توان به افزايش فشار در مورد برداشتن حجاب زنان مسلمان، محدوديت و تعطيلي مدارس و مؤسسه هاي اسلامي به بهانه مبارزه با تروريسم، جلوگيري از فعاليت هاي شبكه هاي تلويزيوني و راديويي و سايت هاي اسلامي، آزار و اذيت و بازداشت بي مورد مسلمانان به بهانه هاي مختلف و ... اشاره كرد.
    در حقيقت همين اقدامات اروپائي ها در مورد مسلمانان نيز مي تواند ادعاي آنها در مورد دفاع از آزادي بيان را زير سوال ببرد. آزادي بيان به معني طرح همه ديدگاه ها و تعامل انديشه هاي مختلف با يكديگر مي باشد ولي اروپايي ها با نقض اين موضوع عملاً فضاي فعاليت و مطرح كردن انديشه هاي اسلامي را گرفته اند.
    از ديگر دلايلي كه باعث مي شود اروپايي ها دست به اين اقدامات تحريك آميز عليه مقدسات يك دين بزرگ بزنند، اين است كه غربي ها به تحريك صهيونيست ها مي خواهند به اين وسيله ميزان حساسيت و واكنش مسلمانان را اندازه گيري كنند و از اين طريق براي توطئه هاي بعدي خود برنامه ريزي كنند.
    نكته جالب ديگر در مورد اين كاريكاتورها اين است كه به صورت زيركانه اي تلاش شده تا اسلام را با تروريسم معرفي كند. اين مورد با اينكه موضوع تازه اي نيست و در راستاي سوء استفاده گسترده صهيونيست ها از هنر مي باشد ولي در اين مورد خاص تلاش شده با به تصوير كشيدن پيامبر اكرم اين گونه القاء كنند كه اساس اسلام بر مبناي تروريسم بنا شده است تا از اين طريق ديگر توطئه هاي شوم خود را عملي كنند.
    در پاسخ به اين توطئه هاي صهيونيست ها، مسلمانان بايد با واكنش هاي هوشمندانه خود، صهيونيست ها را در رسيدن به اين اهداف شوم ناكام بگذارند تا از هر گونه اقدام مشابهي در آينده جلوگيري شود.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید