رازهاي نهفته گفتار و رفتار پيامبر(ص) درباره فاطمه(س)2

دكتر محمدجواد سلمان پور

 


ب)- نمونه هايي از رفتار ويژه پيامبر(ص) با فاطمه زهرا(س)


1-تعريف و تمجيد بسيار از فاطمه(ع) و بيان عظمت او نزد خدا و رسول خدا در هر مناسبت كه دست مي داد، به ويژه مواقعي كه موجب مي شد ديگران از آن تمجيدها مطلع شوند، و نيز سخناني كه در بحث قبل از رسول خدا(ص) نقل گرديد، بهترين دليل و شاهد بر اين ادعا است.
2-او را زياد مي بوسيد(93)، گاهي بين دو چشمان و (94) گاهي دستهاي او و گاهي عرض صورت او را مي بوسيد(95)
3-شبها پيامبر به بستر خواب نمي رفت مگر آنكه سراغ فاطمه مي رفت، او را مي بوسيد و برايش دعا مي كرد (96)
4-وقتي پيامبر براي نماز در مسجد از در خانه فاطمه عبور مي كرد، مي ايستاد و رو به خانه فاطمه مي كرد و به او سلام مي داد و مي گفت: السلام عليكم اهل البيت و رحمه الله و بركاته(97)
5-هنگامي كه فاطمه نزد پيامبر گريه مي كرد، به صورت او دست مي كشيد و اشكهاي او را پاك مي كرد. (98)
6-هنگامي كه فاطمه بر پدر وارد مي شد، پيامبر(ص) جلو او مي ايستاد او را مي بوسيد و فاطمه را در جاي خود مي نشاند(99)
7-به فاطمه اظهار محبت زياد مي نمود(100) و از شوق مي گريست.(101)
8-پيامبر هنگام سفر، آخرين كسي كه توديع مي نمود، فاطمه بود لذا تمام سفرهاي پيامبر از خانه فاطمه شروع مي شد.(102)
9-پيامبر هنگام بازگشت از سفر پيش از همه به ديدار فاطمه مي رفت و به او سلام مي داد لذا تمام سفرهاي پيامبر به خانه فاطمه ختم مي شد.(103)
10-از جنگها كه برمي گشت اول سراغ فاطمه مي گرفت و او را مي بوسيد.(104)
11-هنگامي كه به ديدار فاطمه مي رفت ملاقات با او را طول مي داد.(105)
12- هنگام هجرت از مكه، بيشتر از همه نگران فاطمه زهرا بود.(106)
13-فاطمه سنگ صبور پيامبر بود و در سختيها، فاطمه از پدر دلجوئي مي طلبيد.(107)
14-پيامبر از سختيهايي كه به فاطمه مي رسيد متأثر مي شد و مي گريست.(108)
15-پيامبر در هنگام ورود به منزل فاطمه، در مي زد و اجازه مي گرفت و او را تعظيم مي نمود.(109)
16-هنگام احوال پرسي از او، بر سر او دست مي كشيد و با تلطف تمام از او احوال پرسي مي نمود.(110)
17-فاطمه زهرا را كه مي ديد فرحناك و خوشحال مي شد.
18-پيامبر تحمل ناراحتي و گريه فاطمه را نداشت و همواره دنبال مسروركردن فاطمه بود.(111)
19-در عين نداري فاطمه، فقرا را به در خانه فاطمه مي فرستاد و آن بانو نيز فقير را نااميد بر نمي گردانيد.(112)
20-پيامبر(ص)، فاطمه را ضرب المثل براي نزديكترين فرد به خود و يا نمونه اعلاء قرار مي داد.(113)
21-دستان او را مي گرفت و خطاب به مردم مي گفت: هركس او را مي شناسد كه مي شناسد و هركس او را نمي شناسد، اين فاطمه دختر محمد است، پاره تن من و قلب و روح و روان من است، هركس او را اذيت كند مرا اذيت كرده و هركس مرا اذيت كند خدا را اذيت نموده است.(114)
22-در امر ازدواج گرچه به امر الهي بود، در عين حال براي تعظيم فاطمه زهرا با او مشورت مي نمايد و از او كسب رضايت مي كند.(115)
23-پيامبر امر به بزرگداشت عروسي فاطمه مي دهد.(116)
24-در شب عروسي، خود دست فاطمه(ع) را در دست علي(ع) مي گذارد و براي آنان دعا مي كند و مي فرمايد اي علي بارك الله في ابنه رسول الله.(117)
25-به مناسبت ازدواج فاطمه زهرا به منبر مي رود و براي مردم خطبه مي خواند.(118)
26-پيامبر تمام دربهاي خانه صحابه را كه به مسجد گشوده مي شد، به جز در خانه فاطمه زهرا و علي(ع) را بست.(119)
27-پيامبر در آخرين لحظات حيات، دست فاطمه را مي گيرد و مي فشرد و براي مصائبي كه بر فاطمه زهرا خواهد آمد، آنقدر گريه مي كند تا از هوش مي رود.(120)
28-در آخرين لحظات، فاطمه را به خود مي چسباند و در حالي كه دست او را در دست علي(ع) مي گذارد، به علي سفارش مؤكد فاطمه را مي نمايد.(121)
آنچه گذشت فقط چند نمونه از سخنان و رفتار پيامبر نسبت به فاطمه زهرا(ع) بود.
ج)-پيام و راز نهفته در سخنان و رفتار پيامبر(ع) نسبت به فاطمه(ع)
بدون ترديد چنان كلمات و رفتاري نمي تواند فقط ناشي از رابطه پدري با يك دختر باشد، در صورتي كه خود پيامبر(ص) از تفاوت گذاشتن پدر بين فرزندان نهي كرده است، بلكه اين نوع رفتار ناشي از پيامبري پدر نسبت به موجودي الهي، و وليه الله مي باشد و حكايت از وسعت و عمق شناخت پيامبر(ص) از فاطمه زهرا(ع) و عظمت آن بانو نزد خداوند و جايگاه رفيع آن مقدس در عالم خلقت دارد.
از طرف ديگر در وراي اين سخنان و رفتار، سر و راز ديگر نهفته است. پيامبر(ص) از آنچه در پيش است، كاملاً آگاهي دارد و تمام كساني را كه سبب مصائب صديقه زهرا(ع) هستند، مي شناسد و هر روز آنان را مي بيند، اما رسالت پيامبري او اجازه نمي دهد پيشاپيش، آنان را مجازات يا قصاص كند لذا به دنبال اقدامي است كه آنان را از كارهاي هولناك و دردناك باز دارد و چه اقدامي بهتر و بازدارنده تر از اصرار گفتاري و رفتاري بر عظمت فاطمه زهرا(ع)!؟

 


1- فاطمه(ع) مقدس ترين زن عالم
پيام پيامبر(ص) براي بشريت تا قيامت، قداست فاطمه زهرا(ع) است. رسول اكرم(ص) با آن گفتار و رفتار درصدد بود تا در بين بشريت، قداست فاطمه زهرا(ع) منتشر شود و تثبيت گردد و فاطمه مقدس(ع)، ضرب المثل براي زن پاك و مطهر و مقرب دو عالم قرار گيرد.
نبي اكرم(ص) مي خواست فاطمه مقدس را نماد اسلام در بزرگداشت زن قرار دهد تا مبادا دشمنان اسلام روزي بر ضد اسلام و يا مسلمين بهانه جويي كنند كه اسلام براي زن ارزشي قائل نيست و زن را پائين و كمتر از مرد مي شمارد. مسيحيان در طول تاريخ و به خصوص امروزه، بر زن بسيار جفا كرده و مي كنند، و او را در حد يك ابزار براي سلطه و يا فروش و مصرف كالاهاي مصرفي تنزل داده اند اما چون مريم را مقدس مي شمارند تمام كوتاهي هاي خود نسبت به زن را با مقدس شمردن مريم پوشش مي دهند.
خداوند، در قرآن، علاوه بر مريم، سه بانوي بزرگ خداشناس و با ايمان را نمونه معرفي مي كند. پيامبر(ص) با اعلام تقدس فاطمه به بشريت، به دنبال اعلام عظمت و احترام اسلام به زن بود و در پي ساختن پوشش نبود، بلكه مي خواست با قداست فاطمه(ع) اعلام كند كه بايد جايگاه زن در بين مسلمين، بلكه بشريت، جايگاهي چون فاطمه زهرا باشد.
اما افسوس و صدافسوس كه كينه ها، حقدها، قدرت طلبي ها و هواپرستي ها نه تنها نگذاشت تقدس مورد نظر پيامبر(ص) منتشر شود، بلكه تقدس زهرا(ع) را نيز كتمان كرد.
2- فاطمه(ع) معيار ايمان و حب و بغض خدا
اما پيام كلمات و رفتار پيامبر(ص) به مسلمين اين بود كه فاطمه معيار ايمان و حب و بغض خدا است. نبي گرامي(ص) در صدد بود كه فاطمه زهرا(ع) را معياري براي سنجش ايمان و عشق دروني مسلمين نسبت به خدا، رسول، و اسلام معرفي كند تا هر مسلماني خواست ميزان ايمان خود به خدا و رسول و قدر عشق خود به خدا و رسول و ميزان تعهد و پايبندي خويش به دين اسلام را محك بزند، به ميزان ايمان. عشق و تعهد خود به فاطمه زهرا(ع) بنگرد.
مكتب اسلام ش 4 سال 46

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید