دبیران پیغمبر

دبیران پیغمبر

 

 

از نصوص تواریخ معتبر اسامی به دست می آ ید که رسول خدا در مدینه

گروهی دبیر  داشته است . این دبیران وحی خدا ، سخنان پیغمبر ، عقود و

معاملات مردم،عهدها و پیمان نامه های رسول خدا با مشرکین واهل کتاب ،

دفاتر صدقات و مالیاتها ،دفاترغناِِِِِِِِِِِِیم واخماس ونامه های فراوان آن حضرت

را به اطراف و اکناف می نوشته اند .

 علاوه بر وحی خدا وسخنان شفاهی ان حضرت که نوشته شده وباقی است ،عهدنامه ها وبسیاری از نامهای رسول خدا نیز در متن تاریخ ثبت شده است.

محمد بن سعد در الطبقات الکبیر در حدود صد نامه از آن حضرت که متن اکثر

 انها را آورده است نقل می کند.

برخی از این نامه ها به سلاطین وحکمرانان جهان وروسای قبایل وحکام دست

نشاندهء رومی یا ایرانی خلیج فارس وسایرشخسیتهاست ومشتمل بردعوت به

اسلام است .برخی دیگر حکم بخشنامه ودستور العمل دارد وجزءمدارک فقهی

اسلام به شمار میرود ء برخی دیگر به منظور کارهای دیگر است.

هیچیک ار این نامه ها و پیمان نامه ها و دفاتر را رسول خدا به خط خود ننوشته است ، یعنی یک جا نمی بینیم که گفته باشند فلان نامه را رسول خدا به خط خود نوشت. بالاتر اینکه اینکه هیچ جا دیده نمی شود که رسول خدا یک آیه قرآن به خط خود نوشته باشد ، در صورتی که نویسندگان وحی هر کدام به خط خود قرآنی نوشته اند . آیا ممکن است رسول اکرم خط بنویسد و آنگاه به خط خود قرآنی یا سوره ای از قرآن و لااقل آیه ای از قرآن را ننویسد ؟!

 

در کتب تواریخ نام دبیران رسول خدا آمده است . یعقوبی در جلد دوم تاریخ خویش می نویسد :

"دبیران رسول خدا که وحی ، نامه ها و پیمان نامه ها را می نوشتند اینان اند : علی بن ابی طالب (ع) ، عثمان بین عفان ، عمرو بین العاص ، معاویه بن ابی سفیان ، شُرَ حبیل بن حسنه ، عبدالله بن سعد بن سَرح ، مغیره بن شعبه ، معاذ بن جبل ، زید بن ثابت ، حنظله بن الربیع ، ابی بن کعب ، جُهَیم بن الصلت ، حَصین النمیری ."

 

 

 

 

 

Javad Akbari

http://sacredzigoorat.persianblog.ir

 

  
نویسنده : جواد اکبری ; ساعت ٩:۱٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ آبان ،۱۳۸٥