پیامبر و آئین نبرد

پیامبر و آئین نبرد

 

 

 

 

پیامبر و آئین نبرد-پایداری در هدف

پیامبر در پایداری رهرو بی مانندی است . برای دلالت به این پایگاه درخشان او کافی است

که کوشش قریش را برای جلوگیری از پایداری او در راه نهضت اسلام به یاد بیاوریم که جواب او به

عمویش ابوطالب چگونه قاطع بود . با چنان قاطعیتی به استواری و ثبات کوه .

 

پیامبر و آئین نبرد - بی کینه جنگیدن

پیامبر اسلام سهمی وافر در خوی انسانی و مهربانی و رحم نسبت به دشمنان داشته است .

که می توان گفت هیچ انسانی در روی زمین به آن مرتیه نرسیده است .

همهی مصادیر تاریخ توافق دارند که پیامبر اسلام از هیچیک از کسانی که

به وجود مبارک او اساعه ی ادب کردند انتقام نگرفت .

و هرگز با کسی نبرد نکرد مگر به نسبت توانایی او . تلاشش این بود که با دشمن صلح کند و

پس از صلح نیز در نیکی نسبت به آنها می کوشید تا بدی را از میان بردارد .

پروردگار بزرگ دربارهی اخلاق فرستاده ی خویش می فرماید : "انک لعلی خُلق عظیم "

 

پیامبر و آئین نبرد - حس ششم

او مالک دیگری نیز بود که حس تازه ای است و این حس جدید بر فرمانده قدرت می بخشد که به طور

الهامی با درون نگری آینده را به روشنی ببیند .

تاریخ برای ما نمونه هایی از اینگونه رهبران نظامی که با درون نگری می توانیتند از نیات دشمن آگاه

 شوند ارائه می دهد اما پیامبر اسلام سهم بسیار فراوانی از این امکان داشت و چنان قدرت فوق العاده

ای در درک و پیش بینی اعمال دشمن داشت که گویی کتابی باز در روبروی خویش دارد و آنرا می خواند .

 

پیامبر و آئین نبرد - اعتماد به نفس

 اعتماد به نفس از مهمترین خصوصیات رهبر است . رهبری که اعتماد به نفس در او نیست به حتم نمی تواند که اعتماد دیگران را بیافریند هرگز کسی در اعتماد به نفس پیامبر اسلام شک نکرده است و قدرت او در این را ه چنان بود که همچون کوهی در دعوت خویش پایدار ایستاد در برابر آنهمه مشکلات و مصائب و دشواری ها و اذیتی که بر وی روا داشتند پایدار بود زیرا می دانست که آنچه به او رسیده است از جانب پروردگار راستین است .

 

پیامبر و آیین نبرد- قدرت در برابر مسئولیت

 پیامبر اسلام  در حدیث نیکویی می فرماید :" ایمان به آرایش (ظاهری) نیست و یا به آرزوهای قلبی نیست بلکه ایمان چیزی است که در قلب نشیند و در عمل راست آید " و نیز گفته پروردگار بزرگ است که : " مومنان بزرگ مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بستند کاملا وفا دارند و برخی ها بر آن عهد تا آنجا پافشاری کردند که در راه خدا شهید شدند و برخی نیز به انتظار شهادت مقاومت کرند  و عهد خویش را تغییر ندادند " (احزاب -۲۳)

و همچنین باز پیامبر اسلام مومنین را به پاکی و درستی در انجام وظیفه و نیکویی در انجام آن دعوت نموده است و فرومده است :"پروردگار دوست دارد که هرگاه یکی از شما کاری انجام میدهد به نیکوترین وجه به انجام رساند "

 

پیامبر و آئین نبرد - همکاری و یکدلی در هدف

همکاری پایه ی اعمال تکامل بخش است و به نسبت همکاری بین افراد و نیز تلاش آنها می توان آن ملت را مترقی دانست .

پیامبر اسلام سخت علاقمند به بالا بردن روحیه ی همکاری در وجود مردان خویش بوده است و آنها را به وحدت در یک صف بر میانگیخت و تلاش میکرد تا وحدت هدف در میانشان ایجاد کندچنانکه از قول پروردگار متعال که مسلمین را از تفرقه و جدایی نهی می کند که هرگز راه اختلاف و جدایی نپویید زیرا بر اثر آن ضعفی ترسناک در شما ایجاد می گردد . بلکه باید یکدل و صبور باشید که خدا همیشه با صابران است .( انفال- ۴۶)

پیامبر اسلام خود می فرماید :" مسلمین به ریختن خون هم نمی پردازند و پشت سر یکدیگر به بدگویی مشغول نمی شوند -اینان دستی بر یک اندامند " این تصویر دقیقی از برابری تام بین افراد امت واحد است .

 

پیامبر و آئین نبرد – دلیری در موقعیت های دشوار

شجاعت پیامبر بزرگوار اسلام ، در تمام نبرد هایی که انجام داد و از موقعیت های مخاطره آمیزی که بر او روی آورد روشن است و تصمیم او در پذیرش نبرد بزرگ بدر ، که اولین نبرد بزرگ و شدید در تاریخ اسلام بشمار می رود بخوبی از شجاعت بی مانند او حکایت دارد . اگر مسلمین در همین اولین نبرد به پیروزی نمی رسیدند ، اسلام از قدم اول خود لغزیده بود .

 و این جزئی از فضادل پیامبر یزرگوار اسلام است ، در کتابهای سیره ده ها خوادث و امصله است که شجاعت پیامبر اسلام را تایید می کند .

 

پیامبر و آئین نبرد – پیامبر حامی و باعث آرامش بود

می دانیم که حمایت از مرئوسین یکی از صفات رهبر است و پیامبراسلام پناهگاهی بود که مسلمین در سختی ها و مشکلات به او روی می آوردند .

علی بن ابیطالب (ع) که خود اسوه ی شجاعت است ،  می فرماید :

- " وقتی سختی و دشواری بر ما روی می آورد و از شدت خشم چشمان ما را خون می گرفت به پیامبر خدا پناه می جستیم."

 

پیامبر و آئین نبرد - دادگری در رفتار با مرئوسین

رفتار پیامبر با مرئوسین (مسلمین پیرو و نه زیر دست که در اسلام هرگز پسندیده نیست ) رفتاری اساسی بود ، زیرا رهبری که میان مرئوسین خویش تفاوت قائل شود و برخی را از برخی دیگر بیشتر دوست بدارد شایسته ی رهبری نیست ، و پیامبر اسلام در همه حال نمونه ای بود از اصول برابری و بدین صفت دشمنان او بیش از دوستانش گواهی میدهند .

 

پیامبر و آئین نبرد -تصمیمات درست

چون کارهای پیامبر اسلام را تعقیب میکنیم و فعالیتهای جنگی او را بررسی می نمائیم ، در می یابیم که او تنها مصدر تتصمیماتی بود که اتخاذ کرده بود ، اگر چه او با یاران خویش مشورت میکرد ، که این خود نشانه ی امتیاز فرمانده ی پیروز است جز اینکه صاحب آخرین کلام او بوده است چه بسا خواهند گفت پیامبر اسلام تصمصات متعددی در مراحل مختلف انقلاب اسلام صادر فرمود و اما آیا همه ی تصمصات صادره می تواند درست باشد ؟ ما در جواب می گوئیم : برای عبرت از خوب و یا بد بودن تصمیم باید به نتایج آن نگریست ، و نتایجی که از فعالیتهای پیامبر بزرگوار حاصل شد چه در نبرد ها و غزوات و چه در سریه هایی که پیامبر بدان مبادرت فرمود و یا از جانب خویش بدان فرمان داد ، بوضوح بر ما ثابت میکند هیچ شکی در این نیست که تصمیمات اتخاذ شده درست بوده است ، زیرا پروردگار متعال خود دربارهی او فرموده است :"او هرگز به هوای نفس سخن نمیگوید ، سخن او چیزی جز وحی خدا نیست ."(نجم 3و4)

 

 

 

 

Javad Akbari

http://Sacredzigoorat.persianblog.ir

 

  
نویسنده : جواد اکبری ; ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ آبان ،۱۳۸٥