خديجه بانوي نمونه

      در سال دهم بعثت بانوي بزرگ اسلام بعد از 25سال همراهي وفداكاري در راه پيامبر(ص)با كوله باري ازرنجها وفداكاريها در سن65سالگي چشم ازجهان فرو بست وهمسرش محمد(ص)رادرميان دشمنان درفراق جانسوزي تنهاگذاشت.اين حادثه دردناك درست بعدازسه روز ازوفات ابوطالب،حامي دلسوزوفداكار پيامبر اتفاق افتاد وآنچنان حضرت ختمي مرتبت رامتأثروومحزون ساخت كه آن سال رابه عام الحزن وسال غم وغصه نامگذاري نمودودرميان اندوه فراوان،خديجه را درمحلي به نام حجون به خاك سپرد.آنچه در پيش رو داريد نگاهي است گذرا به فضايل خديجه كبري بانوي قداكاروصبوراسلام .

 فضايل حضرت خديجه‌( ‌‌‌‌‌س) 

بصيرت ژرف:از بالاترين فضايل خديجه كبري اين است كه از انديشه بلند وفكرعميق برخوردار بود.اين امر رامي توان از انتخاب پيامبر(‌‌‌‌ص) به عنوان شوهر آينده وشايسته خوداز بين آن همه خواستگاران پولداروتاجرفهميد به همين جهت راز پيشنهادازدواج بامحمد (ص) را چنين بيان مي كند:"يابن عم،اني قد رغبت فيك لقرابتك مني وشرفك في قومك وامانتك عندهم وحسن خلقك و صدق حديثك1 اي پسر عمو من به خاطر خويشاوندي با من وشرف وامانت داري ات درميان قوم خود وبه جهت اخلاق نيكت به تو تمايل پيدا كردم .

ْجملات فوق به خوبي نشان مي دهدكه محبت وارادت اين بانو به پيامبر اكرم براساس عشق مجازي ومحبت شهواني نبوده بلكه براثرمعرفت وشناخت عميقي بوده است كه ازشخصيت محمد(ص)داشت .

 

 -2-ايمان واسلام محكم وپايدار:همان بصيرت ژرف خديجه كه باعث انتخاب محمد براي همسري آينده او شدعامل ايمان واسلام اونيز گشت وباعث شدلقب اول زن مسلمان رابه خود اختصاص دهد.

۳برترين بانوان دو سرا:برترين زنان جهان هستي راچهارزن تشكيل مي دهند چنانكه ابن اثير ازانس بن مالك از پيامبر اسلام (ص)نقل كرده كه فرمودند"خيرنساء العالمين مريم ،آسيه، خديجه وفاطمه "2برترين زنان‌‌‌‌ عالم ؛مريم، آسيه، خديجه وفاطمه (ع)هستند.

۶صبر وبردباري بي مانند:فردي مانند خديجه كه در درون ثروت فراوان بزرگ شده طبعاً بايد نازپرورده وكم تحمل باشداما خديجه با برخورداري از نعمتها بعد از ازدواج وايمان به پيامبر اكرم خود را براي تحمل همه سختيها آماده كرد تحمل فشارهاي مختلف مشركان مكه، سرزنشهاي بستگان، محاصره اقتصادي در شعب ابي طالب و... مخصوصاً محاصره اقتصادي، سخت اورا اذيت وآزار دادوبا كهولت سن‌‌‌‌‌(63-65 سالگي )تحمل وبردباري نهايي را به عرصه نمايش گذاشت.

7-حامي رسالت ومحب امامت: در مورد محبت وارادت خديجه (ع)نسبت به علي(ع)، مرحوم مجلسي چنين نقل مي كند: پس از ازدواج پيامبر اكرم (ص)با خديجه(س)[وبه دنيا آمدن علي (ع)]، خديجه را از دوستي ومحبت علي خبر دادوخديجه پس از آن[به علي محبت فراوان داشت] وبراي آن حضرت به وسيله خدمتكارانش لباس ،زيور آلات، كنيز وملزومات مي فرستاد؛ به گونه اي كه مردم مي گفتند:علي برادر محمد ومحبوبترين افراد نزد اوست ونور چشم خديجه به حساب مي آيد... الطاف ومحبتهاي خديجه صبح وشام به خانه ابوطالب روان بود.[1][1][5 

 

"

در خصوص امامت اميرمؤمنان رسول اكرم به خديجه فرمود:"هو مولاك ومولي المؤمنين وامامهم بعدي ؛ علي مولاي توومولاي تمام مؤمنان 

 [i][i][i] سيره نبوي،ابن هشام،ج1،ص201،تاريخ طبري،ج1،ص521

2[ii][ii]] خصال صدوق ،باب خصال اربعه

[iii][iii][3] احزاب/5

[iv][iv][4] بحار الانوار،ج19،ص63

[v][v][5] بحار الانوار،دار احياءالتراث،ج37،ص43

  

1 

4-مادرزهرا‌(س):طبق نص قرآن كريم همسران پيامبر مادران روحاني مؤمنان و"ام المؤمنين"هستند و"ازواجه امهاتهم" 3همسران واو مادران مؤمنين هستند وخديجه ازبرترين مصداقهاي آيه بشمار مي رود.واين سعادت دربين همه زنان حضرت نصيب خديجه گشت كه يازده امام از نسل او ازطريق فاطمه زهرا(س)پديد آمد.

5-سخاوت و انفاق بي بديل:ثروت خديجه درآنزمان زبانزد خاص وعام بود.ثروت اين بانوي كاردان وعاقله به قدري زياد بود كه مالداران درجه يك قريش چون ابوجهل وعقبة بن ابي مغيط در نزد او ناچيز به شمار مي رفتند.ثروت خديجه از اين جهت براي اوفضيلت محسوب مي گردد كه تمام آن اموال را در خدمت به اسلام وپيشبرد اهداف پيامبر اكرم (ص)قرار داد واين در كلام حضرت محمد ‌(ص)صراحتاً نمايان است:"هيچ ثروتي هرگزمانند ثروت خديجه به من سود نرساند.4

 

 

 

 

  
نویسنده : جواد اکبری ; ساعت ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٥