آيا نام‌هاى پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله را مي‌دانيد؟ (2)

آيا نام‌هاى پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله
را مي‌دانيد؟ (2)

در كتاب سليم بن قيس مسطور است كه: چون حضرت اميرالمومنين عليه السلام از جنگ صفين برمىگشت، به دير راهبى رسيد كه از نسل حواريون عيسى عليه السلام و از علماى نصارا بود، پس از دير خارج شد و در حالي که چند كتاب در دست داشت، گفت: جد من بهترين حواريان عيسى بوده است و اين كتاب‌ها به خط اوست كه عيسى گفته و او نوشته است، و در اين كتاب‌ها مذكور است كه پيغمبرى از عرب از فرزندان ابراهيم خليل عليه‌السلام از شهر مكه مبعوث خواهد شد و او را چند نام خواهد بود: محمد و عبدالله و يس و فتاح و خاتم و حاشر و عاقب و ماحى و قائد و نبى الله و صفى الله و حبيب الله. و هر گاه نام خدا ذكر شود بايد كه نام او نيز ذكر شود، و او محبوب‌ترين خلق نزد خدا است. و حق تعالى خلق نكرده است احدى را، نه ملك مقرب و نه پيغمبر مرسل از آدم تا آخر پيغمبران كه بهتر و محبوب‌تر از او نزد خدا باشد. و حق تعالى در قيامت او را بر عرش خود خواهد نشانيد و او را شفيع خواهد گردانيد، و براى هر كه شفاعت نمايد قبول خواهد كرد. و به نام او جارى شده است قلم بر لوح كه: محمد رسول الله. (19)

در احاديث معتبر بسيار از امام محمدباقر و امام جعفر صادق عليهماالسلام منقول است كه: حضرت رسول صلي الله عليه و آله چون نماز مىگزارد، بر انگشتان پاهاى خود مىايستاد تا آن كه پاهاى مباركش ورم مىكرد؛ پس حق تعالى فرستاد كه: "طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى"؛ اى محمد! ما قرآن را بر تو نفرستاديم كه خود را به تعب و سختي افكنى.

و در احاديث معتبر بسيار از امام محمدباقر و امام جعفر صادق عليهماالسلام منقول است كه: حضرت رسول صلي الله عليه و آله چون نماز مىگزارد، بر انگشتان پاهاى خود مىايستاد تا آن كه پاهاى مباركش ورم مىكرد؛ پس حق تعالى فرستاد كه: "طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى"(20)؛ اى محمد! ما قرآن را بر تو نفرستاديم كه خود را به تعب و سختي افكنى. و "طه" به لغت طى به معنى "محمد" است. (21)

و در حديث ديگر از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه: "طه" يعنى اى طلب كننده حق و هدايت كننده به سوى حق! "يس" يعنى اى سامع و شنونده وحى من!(22) و در حديث ديگر: يعنى اى سيد!(23)

و اخبار بسيار از طريق خاصه و عامه منقول است: "يس" نام محمد صلي الله عليه و آله است و "آل يس" اهل بيت آن حضرتند كه حق تعالى در قرآن بر ايشان سلام فرستاده و فرموده است كه: "سلام على آل يس"(24) و بر غير پيغمبران در قرآن سلام نفرستاده است مگر بر ايشان(25)، و در قرائت اهل بيت (عليهم السلام) چنين است.

و در روايت ديگر وارد شده است كه: "يس" را نام مكنيد كه نام آن حضرت است و رخصت نداده‌اند كه بر ديگرى اين نام را بنهند. (26)

و در حديث معتبر از حضرت موسى بن جعفرعليه السلام منقول است در تفسير"حم والكتاب المبين"(27) فرمود: در كتابى كه خدا بر هود عليه السلام فرستاده بود "حم" نام محمد صلي الله عليه و آله است، و"كتاب مبين"، اميرالمومنين علي عليه السلام است. (28)

و در روايات معتبر وارد شده است در تفسير قول حق تعالى "والنجم اذا هوى" كه حق تعالى قسم ياد فرمود به پيغمبر در هنگامى كه به معراج رفت يا از دنيا رفت و مراد از "نجم" آن حضرت است كه نجم فلك هدايت است. (29)

و اخبار بسيار از طريق خاصه و عامه منقول است: "يس" نام محمد صلي الله عليه و آله است و "آل يس" اهل بيت آن حضرتند كه حق تعالى در قرآن بر ايشان سلام فرستاده و فرموده است كه: "سلام على آل يس" و بر غير پيغمبران در قرآن سلام نفرستاده است مگر بر ايشان، و در قرائت اهل بيت عليهم السلام چنين است.

و همچنين احاديث وارد شده است در تفسير قول حق تعالى " و علامات و بالنجم هم يهتدون"(30) كه "علامات"، ائمه عليهم السلام هستند كه نشانه‌هاى راه هدايتند؛ و "نجم"، حضرت رسول صلي الله عليه و آله است كه ايشان به او هدايت يافته‌اند. (31)

و اخبار بسيار وارد شده است در تفسير" والشمس و ضحيها"(32) كه مراد از "شمس"، خورشيد فلك رسالت است؛ و مراد از "قمر"، ماه اوج امامت است يعنى اميرالمومنين عليه السلام كه تالى آن است؛ و مراد از "نهار"، ائمه اطهارند كه جهان به نور هدايت ايشان روشن است. (33)

و در تفسير "والتين" وارد شده است كه مراد از "تين"، سيدالمرسلين صلي الله عليه و آله است كه بهترين ميوه‌هاى شجره نبوت است؛ و "زيتون"، اميرالمومنين عليه السلام است كه علم او روشنى بخش هر ظلمت است؛ و "طور سينين"، حسن و حسين عليهماالسلام هستند كه كوه وقار و تمكين‌اند: و"بلد امين"، ائمه مومنانند كه شهرستان علم يزدانند. (34)

و از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است كه به راس الجالوت فرمود: "در انجيل نوشته است كه فارقليط بعد از عيسى خواهد آمد و تكليف‌هاى سنگين را بر شما آسان خواهد كرد و شهادت به حقيقت من خواهد داد چنان که من شهادت به حقيقت او دادم و او تاويل هر علم را براى شما خواهد آورد." راس الجالوت گفت: بلى چنين است. (35)

و از طريق عامه از انس بن مالك روايت كرده‌اند كه: روزى حضرت رسول صلي الله عليه و آله فرمود كه: اى گروه مردم! هر كه آفتاب را نيابد، دست از ماه برندارد. و هر كه ماه را نيابد، زهره را غنيمت شمارد. و هر كه زهره را نيابد، در فرقدان چنگ زند. پس فرمود كه: من شمس هستم، و على قمر، و فاطمه زهره است، و حسن و حسين فرقدانند. (36)

19. كتاب سليم بن قيس، صص 115-117 (با اندكى تفاوت) / غيبت نعمانى، صص 71-73.

20. طه / 1 و 2.

21. تفسير قمى، ج 2، صص 57 و 58.

22. معانى الاخبار، ص 22.

23. شرح الشفا، ج 1، ص 490.

24. اشاره به آيه 130 سوره صافات.

25. عيون اخبار الرضا، ج 1، صص 236 و 237. و نيز رجوع شود به تفسير فرات كوفى، ص 356 و تفسير ابن كثير 4 / 21 و شواهد التنزيل 2 / 165.

26. كافى 6 / 20.

27. دخان / 1 و 2.

28. كافى 1 / 479.

29. تفسير قمى، ج 2، ص 333 / تفسير فرات، كوفى، ص 449.

30. نحل / 16.

31. كافى 1 / 206 / مجمع البيان 3 / 354 / شواهد التنزيل 1 / 425.

32. شمس / 1 .

33. تفسير قمى 2 / 424 / تاويل الآيات الظاهره 2 / 805 / شواهد التنزيل 2 / 432.

34. تفسير قمى 2 / 429.

35. توحيد شيخ صدوق، ص 428 / احتجاج 2 / 416.

36. فرائد السمطين، ح 2، ص 17 / شواهد التنزيل، ج 2، ص 288.

منبع:

مجله كوثر، شماره (49)

Akbari62@gmail.com

 

  
نویسنده : جواد اکبری ; ساعت ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٥