سیمای حضرت رسول صلی الله علیه و اله در آیینه شعر فارسی

 

نوع اثر :       سيماي پيامبر

عنوان :         سیمای حضرت رسول صلی الله علیه و اله در آیینه شعر فارسی

صاحب اثر :    ج_سنا برق

                   

منبع :    مجله كوثر ش 28

http://Sacredzigoorat.persianblog.ir


 

   

 

 نگاهى گذرا و گلگشتى معنويت بار, در مجمـوعه ((سيماى محمد(ص) در آينه شعر فارسى)), گرد آورى استاد محمـود شاهرخـى و استاد مشفق كاشانى.
    پهنه ادب فارسـى, در زمينه وصف عترت مصطفى(ص) و ستايـش خـورشيد فلك رسالت و خـانـدان پـاك و اوصياى والاى او, لبـريز از گهرهاى ماندگار و اشعار نغز و جاودانه است. كـدام شاعر متعهد و وفادار و حقشناسـى است كه دم از مسلمانـى بزند و در نعت آورنـده اسلام, پيامبر اكرم(ص) عرض ادب نكند؟


    كتـاب ((سيماى محمـد در آينه شعر فارسـى)) يكـى از زيبـاتـريـن مجمـوعه هايـى است كه بـا پشتـوانه ذوق و شناخت و دقت دو تـن از مفاخـر ادبـى و شعرى كشـورمان, از ميان انبـوه سروده ها در مـدح پيامبر خاتـم(ص) گزينـش شده و چاپ و تقديـم اهل ولايت گشته است.
    شعرهاى ايـن مجمـوعه, متنـوع و در قـالب هاى مختلف و از دوره هاى گوناگـون است. نظام جمع آورى و تـدويـن سـروده ها, بـر اساس نام پـديـدآورنـدگـان و به صـورت الفبـايى است.
    از تعداد 82 شاعر, از قـرون گذشته تـا عصـر حاضـر, زيبـاتـريـن سروده ها در قالبهاى مختلف, همچـون غزل, قصيـده, مخمـس, شعر نـو و... عرضه شده است. مقدمه اى هرچند كـوتاه, اما ادبـى و عالمانه به خامه استاد محمـود شاهرخى (جذبه) در مطلع كتاب آمده است.

 در بخشى از آن آمده است: ((از دير باز, شاعران و سخنـوران, هريك متناسب با شاءن و مرتبه خويـش, نه در خـور قـدر و مقام آن عنصر سماحت و مبـداء فصاحت و بلاغت, زبان به ستايـش و ثناى وى گشاده و تاج عشق او را بـر فرق جان نهاده اند, كه اگر آن آثار گرد آورى شـود, كتابخانه اى بزرگ, از آن پديد خـواهد آمد. و نيز, از دير زمان تذكره نويسان و جنگ پردازان بر وفق ذوق و سليقه خويـش منتخبات و گزيده هايى از نعوت و مناقب آن سرور ساخته و پـرداخته انـد كه در ميان آن آثارى سخت زيبا و شورانگيز, مشاهده مـى شـود.)) (ص 12) شاعرانى كه در ايـن مجمـوعه, آثـارى از ايشـان آمـده, اغلب از چهره هـاى سـرشنـاس و نامدار شعر پارسى اند. از جمله به ايـن نامها بر مى خـوريـم: ملك الشعراى بهار, عبدالرحمان جامى, مـولـوى, حزيـن لاهيجـى, خاقانى شيروانى, اميرى فيروزكـوهى, مهرداداوستا, اديب المالك فراهانى, سعدى, عطار, غروى اصفهانى, نظامـى گنجـوى, يغماى جندقـى, سنايى غزنـوى, الهى قمشه اى, حسان, رسا, خـوشـدل, مشفق, شاهرخـى, رهـى معيرى و...
    چكـامه بلنـد و معروف اديب الممالك, در مطلع اشعار, مـى درخشـد:
    
    بر خيز شتربانا, بر بند كجـاوه كز چرخ همى گشت عيان رايت كاوه
    دو شعر, از اقبال لاهـورى دارد, دو مخمـس بلند از حميد سبزوارى, چشم را مى نوازد. شعرى از محتشـم كاشانى ديده مى شـود, شعر زيباى ((باور كنيـم سكه به نام محمد است)) از جمله دو شعر علـى معلـم درخشنـدگـى دارد و چهار شعر از مـوسـوى گرمارودى, كه نـو سروده معروف ((خـاستگـاه نـور)) هـم در زمره اينهاست.
    عنـوانهايى كه براى اشعار, گزينـش شده, از زيبايـى ادبـى خاصـى بـرخـوردار است و اغلب بـا بـرخـــوردارى از ((صنعت تلميح)) به روايات و مناقب آن حضرت و تعابير قرآنـى و حـديثـى اشاره دارد, مانند: خواجه كونيـن, بهشت سرمد, شمس رسل, عقل نخست, جان جهان, مطلع اشـراق, علت ايجـاد, زبـده وجـود, فيض نخست, شهســوار ملك هستـى, كـريـم السجايا, صاحب لـوا, خـواجه كاينات, گلشـن ديـن, فخـرآدم و... از ايـن گـونه عنـوانهاى دلنشين.
    شعر زيباى خاقانى, با عنوان ((خاك مشك آلود)), ايـن گـونه آغاز مى شود: صبحوارم,كافتابى در نهان آورده ام
    آفتابم كز دم عيـسى نشان آورده ام
    
    ((مصدر فيض)) نام شعر سيدابـوالحسـن رضوى است كه در ((14 بند)) آمـده است. يكـى از بنـدهـا را مـى خـوانيم:

 
    
http://Sacredzigoorat.persianblog.ir

    اى بر همـــه انبيــا, مقدم وى راهنــمــاى ولــــد آدم
    منــشور شــريف امـر و نهيت
    يك نكته نه بيش بوده, نه كم
    دستـور تــو هرچه هست, متقن
    آيـات تو هـرچــه هست, محكم
    در خـاطر توست آنـچه در دهر
    انجــام دهــد قضــاى مـبرم
    دين تو كه در خور خلـود است
    دستـور تحــرك و صعــود است
    
    كتـاب را ورق كه مـى زنيـم, به شعر معروف سعدى ((جمـال محمــد)) مى رسيم, با اين مطلع:
    ماه, فرو مانــد از جمال محمد سرو, نباشــد بـه اعتدال محمد
    قدرفلك را كمال و منزلتى نيست
    در نظـر قــدر بــا كمال محمد
    دلت مى خـواهد همه شعرش را بياورى, ولـى ... بنا بر اختصار است!
    هر چه مى خـواهى كتاب را بر بندى و مقاله را به پايان آورى, اما نكهت گلهاى معطر ايـن بوستان مجال نمى دهد.ولى ... چاره اى نيست.
    نگاه شتـابان و گذرا به ايـن مجمـوعه شعر را بـا دو بيت از شعر معلم به پايان مى بريم: باور كنيم, رجعــت ســرخ ستاره را
    ميعاد دستــبرد شگــفتى دوباره را
    باور كنيم,ملك خدا را كه سرمد است
    باور كنيم سكــه به نـام محمد است
    مدح پيامبر خاتـم(ص) از زنده ياد, استاد ((محمد علـى مردانـى)) ادبيات ولايى كشورمان در ايـن اواخر, يكى از خدمتگزاران سخت كوش و خـالص و مخلص خـود را از كف داد.
    زنده ياد, استاد ((محمـد علـى مردانـى)) از شاعران شيفته اهل بيت عصمت و طهارت بـود, كه هنر شعرى و ذوق ادبى خـويـش را وقف ((آل الله)) و انقلاب اسلامـى مـى كـرد. و سـروده هـاى بسيارى در مـدح و مرثيه خانـدان رسالت و در گراميداشت ايام الله و حماسه هاى دفاع مقدس آفريد و پـس از عمرى خـدمت به فرهنگ ناب اهل بيت: چهره در نقـاب خـاك كشيـد. روانـش شـاد و مهمـان عتـرت پيـامبـر باد.
    ضمـن گـرامـى داشت نـام آن عزيز, شعرى از او را در مـدح حضـــرت رسـول(ص) به شمـا خـواننـدگـان گـرامـى تقـديـم مـى كنيـم.
    (واحد ادب كوثر)
    بر سر كوى تـــو هـــر كـــه راه ندارد
    واى بـــه حـــالش كــه داد خواه ندارد
    نام تو نـــازم كـــه در صحيـــفه هستى
    فاصله جـــز(ميـــم), بـــا الـه ندارد
    خواند احـــد,(احـمد)ت,از آنكه به عالم
    غير تو كس ايـن مقـــام و جـــاه ندارد
    بـس كه بلند است قاف قـدر تـــو,اى جان
    چرخ, بـــر آن پايـــگاه, راه نـــدارد
    ختـــم بـــه نــام تو شد رسالت و دنيا
    بعد تو جـــز عتــرتت پنـــاه نـــدارد
    بعـــد تـــو غيــر از دوازده وصــى تو
    عالـــم اســـلام, پـــادشــاه نـــدارد
    درس عفـاف از بشــــر ز فـاطمه(س) گيرد
    روز جـــزا نـــامـــه سيــاه نـــدارد
    روشنى طلعت حسين و حسن(عليهماالسلام) را
    نيـــر تابـــان و نـــور مـــاه ندارد
    لـــرزد و ريـــزد بنـــاى گنــبد گيتى
    دســـت ولايـــت گـــرش نگـــاه نــدارد
    كيست كه چـــون از پـــس مباهـــله آيد
    جـــز علـــى و آل او سپـــاه نــدارد؟
    جز در احسان مهـدى(ع) تـــو بـــه عالم
    امـــت پـــاكت پـــناهـــگاه نـــدارد
    جز به تـو گـويـد خدا درود بـــه وصفت?
    گر شكـند ســـر, قـــلم, گنـــاه ندارد
    شيـــوه ((مـردانـى)) است مـدحتت امروز
    پيـــش تـــو فـردا, جز اين گواه ندارد
    
    مدح خورشيد بدون نقطه
    شعر: علـى امينـى
    
    
    اى كردگــار ســــــرمــــدى
    اى حــــامــــى محــــــمدى
    دارم دعــــاى اوحــــــــدى
    مارا مــــدد كــــارى دهــى
    در هــــر مســـا و هــر سحر
    دردم كـــــه دارم دردســــر
    دادم همــــــه اى دادگــــر
    ما را كمــــك دارى دهـــــى
    محمد(ص) سرور و ســـالار عالم
    محمد(ص) حاصــــل دادار عالم
    محمد والــــى كــامكار عالم
    محمد ده همــــه ما را رهائى
    محمد ســرو والا عــــالم آرا
    محمد(ص) هور دلها عــالم آرا
    محمد عطر گلهاى عــــالم آرا
    محمد هــــــادى راه هــدائى
    محمد داور داراى دادار
    محمد مرهمى در درد مــــا آر
    محمد مردمــى دارى الــم دار
    محمد درد مــــا را ده دوائى
    محمد را همه عــالــم هوادار
    محمد راه الله كـــرده وادار
    محمد گوو راه او در اصـــرار
    محمد ســوى او دارم دعـــائى
    محمد ده مــرادم كــوى دادار
    محمد سـوى او همــواره وادار
    محمد كام ده در كار و كـردار
    محمد راه او مــا را عــطائى
    محمد اى رســــول الــله والا
    محمد اى هــــماى عــالم آرا
    محمد كى عــدوى را مــــدارا
    محمد داد رس هــــردو سـرائى
    محمد دهـر را گــــردى معــلا
    محمد حــامــــى كــــل مصـلا
    محمد در مـرام عــالى و اعلاء
    محمد دوراو كـــى در مــرائى
    محمد هــــادى كـــل مــعالم
    محمد حــاصــل حــــوا و آدم
    محمد راكـع دادار و صــــائم
    محمد داده اعــــطا هـرگدائى
    محمد راوى وحـــــى الــــهى
    محمد دردهــــا را ده رهـائى
    محمد سوى كــــوى او ده راهى
    محمد ره ده كــــل سمــــائى
    محمد در عمل ماعـور و هم عار
    محمد عاصى را رحــم و كمك آر
    محمد در صراط ما را هــوادار
    محمد در حــرم اصــل كســائى
    محمد در ورع مــــا را سوادى
    محمد همه را در ســــوى هادى
    محمد داد, درس مــــا اورادى
    محمد در هــمه عــالم رسـائى
    محمد در الم مـا را مــدد ده
    محمد راه مــا ســوى صـمد ده
    محمد در سرور مــا را رسد ده
    محمد در دو عالـم كــامروائى
    محمد را على دائــــم مددكار
    محمد را على دائــم هــوادار
    محمد را على آ گه در اســرار
    محمد اعــلــم كــل عــــلائى
    محمد هــر سـحر سـرما و گرما
    محمد سـوى او ســــردادم آوا
    محمد آه كــردم در دعــــاها
    محمد داد مــا رس در كــرائى
    محمد در ره عـــــــلام دادار
    محمد عــالمى را كـرده وادار
    محمد ره صراط در كار و كردار
    محمد آ گــــه ســـر ماورائى
    محمد كه كلام اللــه ادا كـرد
    محمد در عمل اصرارهــا كــرد
    محمد همـسرى را او روا كــرد
    محمد عــاصـــى ام ارداد دارم
    محمد را ولى امـــــداد دارم
    محمد رســــــول راه آســائى

 

 

 

http://Sacredzigoorat.persianblog.ir

Javad Akbari

 

  
نویسنده : جواد اکبری ; ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٥